Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

W dniu 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 w systemie stacjonarnym. Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego znajduje się poniżej. Uczniowie wchodzą do szkoły różnymi wejściami, jak na schemacie.

 

 

 

 

 

 

Klasy I

Uczniów zapraszamy na spotkania z wychowawcami wraz z rodzicami.

klasy II – VIII

Spotkania z wychowawcą odbędą się w salach zgodnie z harmonogramem.
Prosimy, by rodzice uczniów klas II – VIII nie wchodzili wraz z dziećmi do szkoły.

Na terenie szkoły w strefach wspólnych obowiązuje noszenie maseczek/przyłbic, które uczniowie mogą zdjąć po zajęciu miejsca w ławce.

Przypominamy, że do szkoły może wejść uczeń lub/i dorosły bez wyraźnych objawów chorobowych, nieprzebywający na kwarantannie czy w izolacji.

Szczegółowe informacje będą Państwu przekazywane za pomocą dziennika elektronicznego przez dyrektora szkoły i wychowawców klas.