SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W I PÓLROCZU ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzą:

Przewodniczący: Adam Baran, klasa 7 A

Zastępczyni przewodniczącego: Julia Niewiadomska, klasa 5 A

Sekcja artystyczna: Gabriela Zbikowska, Magdalena Sala

Sekcja wolontariatu: Lena Kamińska, Maria Ladzik

Sekcja ekologiczna: Weronika Kowalska

Sekcja zdrowotna: Franciszek Anioła, Filip Gibała

 

 

Cele pracy Samorządu Uczniowskiego w I półroczu roku szkolnego 2023/2024:

 

 

  • Propagowanie przestrzegania higieny i zasad bezpieczeństwa w szkole
  • Promowanie zdrowego trybu życia, zdrowej diety i uprawniania sportu
  • Edukowanie uczniów o stosowaniu ekologicznych artykułów w życiu codziennym
  • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za sprawy szkoły i przynależności do niej
  • zaszczepienie wśród uczniów chęci niesienia pomocy innym, w angażowaniu się w akcje wolontariatu
  • integracja uczniów w szkole z uwzględnieniem różnych krajów pochodzenia i specyfiki ich kultur
  • udział w akcjach i konkursach organizowanych przez instytucje lokalne oraz w akcjach ogólnopolskich organizowanie konkursów szkolnych
  • uczulanie dzieci na ochronę środowiska naturalnego (zbiórki surowców wtórnych, dbanie o czystość naszego otoczenia)
  • współorganizowanie uroczystości szkolnych, dyskotek, apeli
  • współpraca z Samorządem Uczniowskim klas I – III