Spacer śladami powstania styczniowego

W Warszawie znajduje się wiele miejsc związanych z powstaniem styczniowym.  Wędrując tymi śladami można było zobaczyć jak wiele pamiątek po tym wydarzeniu znajduje się w naszym mieście. Była to także okazja do poszerzenia wiedzy na temat zrywu narodowego Polaków w okresie zaborów.  Uczniowie klasy 7 a wyruszyli spod kościoła św. Anny, by następnie przemierzając  kolejne miejsca walki powstańców zakończyć swoją wycieczkę w Cytadeli Warszawskiej.