Stypendium szkolne

Wnioski wraz z dokumentacją uzupełniającą składamy w szkole w nieprzekraczalnym terminie 15 września 2017 r.

Przypominamy, że na dokumentach wymagany jest podpis obojga rodziców lub opiekunów prawnych, za wyjątkiem sytuacji regulowanych przez postanowienia sądowe.

Informacji i pomocy w wypełnieniu wniosku, udziela Sylwia Wiechowska-Psycholog w g. 8:00 -13:00.

Szczegółowe informacje i formularze wniosków dostępne są także na stronie Biura Edukacji

w zakładce: dla ucznia i rodzica – pomoc socjalna