Świetlica ogłoszenia

Konto dla dobrowolnych wpłat na świetlicę:

34 1240 6133 1111 0011 0323 4107