Świetlica ogłoszenia

Konto dla dobrowolnych wpłat na świetlicę:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 376 w Warszawie
Santander Bank 59109017530000000156589914