Szkoła Podstawowa Nr 376 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnionych

 

 

 

24 listopada 2020r. w Centrum Nauki Kopernik odbyła się wirtualna Gala wręczenia Certyfikatów „WARS i SAWA”. Po raz jedenasty przyznano te wyróżnienia warszawskim szkołom, które podejmują ponadprogramowe działania w pracy z uczniem zdolnym. Szkoła Podstawowa Nr 376 w Rembertowie dołączyła do Warszawskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnionych. Obecnie należy do niej 190 publicznych i niepublicznych placówek. Znalezienie się w elitarnym gronie szkół wdrażających niestandardowe pomysły jest dla nas dużym wyróżnieniem. Uzyskanie Certyfikatu „WARS i SAWA” to początek doskonalenia szkoły w obszarze wsparcia uzdolnionych. Dokument przyznawany jest na cztery lata, a po tym terminie szkoła może ubiegać się o jego przedłużenie. Nasz Program skierowany jest do uzdolnionych uczniów SP 376, którzy wyróżniają się kreatywnością i oryginalnością myślenia, wychodzą poza schematy oraz przejawiają zdolności w wybranych obszarach aktywności: społeczno – liderskim, humanistycznym, artystycznym, językowym, przyrodniczym, matematyczno – logicznym i sportowym. Nie lada wyzwaniem jest wspieranie uczniów uzdolnionych w czasie edukacji zdalnej. Spróbujemy sprostać celom założonym w Szkolnym Programie Wspierania Uzdolnionych, kierując się myślą Plutarcha:

„Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który należy rozniecić”.

 

Agnieszka Strzelczyk