Terminy zbierania opłat za obiady

U W A G A !!!

Opłaty za obiady na luty 2023  

 

      Dzieci 10 dni x 6,00 zł  = 60,00 zł.

 

Wpłaty przelewem za obiady  proszę dokonywać

  w dniach 27- 31 stycznia !!!

(nie przekraczając terminu )

 

NIE OPŁACENIE POSIŁKU  DO 5 STYCZNIA  SKUTKUJE ZAPRZESTANIEM WYDAWANIA POSIŁKU DLA DZIECKA!

 

                                Nieobecność dziecka na obiedzie proszę zgłaszać do intendenta do godz. 9.00 

                               tel. 611 93 39 w 27.

                               lub na adres: mkomuda@sp376.pl

 

 

                             

U W A G A !!!

Opłaty za obiady na styczeń 2023  

 

      Dzieci 21 dni x 6,00 zł  = 126,00 zł.

 

Wpłaty przelewem za obiady  proszę dokonywać po 1 stycznia!!!!   w dniach 2- 5  STYCZNIA  !!!

(nie przekraczając terminu )

 

NIE OPŁACENIE POSIŁKU  DO 5 STYCZNIA  SKUTKUJE ZAPRZESTANIEM WYDAWANIA POSIŁKU DLA DZIECKA!

 

                                Nieobecność dziecka na obiedzie proszę zgłaszać do intendenta do godz. 9.00 

                               tel. 611 93 39 w 27.

                               lub na adres: mkomuda@sp376.pl

 

 

                             

U W A G A !!!

Opłaty za obiady na grudzień 2022

              

 

      Klasy:  2c, 3a, 3c, 4b, 6a, 6b, 7a ,8a  – opłata za 15 dni x 6.00zł = 90.00 zł

      Klasy: 5a, 8b – opłata za 14 dni x 6.00zł = 84. 00 zł

 

              

                   POZOSTAŁE  KLASY opłata za 16 dni x 6.00 zł =  96.00 zł                     

 

Wpłaty przelewem proszę dokonać  do dnia 30 listopada!

 

W  GRUDNIU  NIE  OPŁACAMY  WYŻYWIENIA  NA  STYCZEŃ  2023!

 

                             

 

Przypominam, że nauczyciel nie ma obowiązku informowania o nieobecności dziecka na obiedzie !

 

                                Nieobecność dziecka na obiedzie proszę zgłaszać do intendenta do godz. 9.00 

                               tel. 611 93 39 w 27.

                               lub na adres: mkomuda@sp376.pl

 

 

                             

U W A G A !!!

Opłaty za obiady na listopad 2022

              

Klasy: 1a, 4a, 4b, 4c, 5a, 6a, 6b, 7a, 8a, 8b – koszt obiadu 114.00 zł

POZOSTAŁE  KLASY opłata za 20 dni x 6,00 zł =  120,00 zł

 

Wpłaty przelewem proszę dokonać  do dnia 28 października!

                             

 

Przypominam, że nauczyciel nie ma obowiązku informowania o nieobecności dziecka na obiedzie !

 

                                Nieobecność dziecka na obiedzie proszę zgłaszać do intendenta do godz. 9.00 

                               tel. 611 93 39 w 27.

                               lub na adres: mkomuda@sp376.pl

 

 

                             

U W A G A !!!

Opłaty za obiady na październik 2022

 

                             

                Klasa 8a i 8b, koszt obiadu  96.00 zł  (odliczone 3 dni wycieczki)

                Klasa 1a i 1b, koszt obiadu  108.00 zł  (odliczony 1 dzień wycieczki)

                Klasa 5b i 7a, koszt obiadu   96.00 zł  (odliczone 3 dni wycieczki)

 

                            POZOSTAŁE  KLASY opłata za 19 dni x 6,00 zł =  114,00 zł

                             

 Wpłaty przelewem proszę dokonać  do dnia 28 września!

 

 

                          

 

 

 

 

Przypominam, że nauczyciel nie ma obowiązku informowania o nieobecności dziecka na obiedzie !

 

                                Nieobecność dziecka na obiedzie proszę zgłaszać do intendenta do godz. 9.00 

                               tel. 611 93 39 w 27.

                               lub na adres: mkomuda@sp376.pl

 

 

                             

U W A G A !!!

Opłaty za obiady na wrzesień 2022

 

                              Dzieci 20 dni x 6,00 zł =  120,00 zł

                              Pracownicy 20 dni x 10,00 zł = 200 ,00 zł

 

 

  Wpłaty przelewem proszę dokonać  do dnia 31 sierpnia!

 

 

                             OBIADY BĘDĄ WYDAWANE OD 5 WRZEŚNIA!

 

 

 

 

Przypominam, że nauczyciel nie ma obowiązku informowania o nieobecności dziecka na obiedzie !

 

                                Nieobecność dziecka na obiedzie proszę zgłaszać do intendenta do godz. 9.00 

                               tel. 611 93 39 w 27.

                               lub na adres: mkomuda@sp376.pl

 

 

                             

U W A G A !!!

Opłaty za obiady na maj 2022

 

KLASY : 4a, 4b ,7a,7b

 

wnoszą opłaty TYLKO za 19 dni (odpis za wycieczkę)

                                 19 x 6,00 zł = 114,00 zł

                                 19 x 5,00 zł =   95,00 zł

 

POZOSTAŁE  KLASY:

 

                  1.  Dzieci 20 dni x 6,00 zł  =  120,00 ( zupa+II danie)

                  2.  Dzieci 20 dni x 5,00 zł   = 100,00 ( II danie)

 

                       Pracownicy 20 dni x 10,00 zł = 200,00

 

        Wpłaty przelewem proszę dokonać  do dnia 29 kwietnia.

 

Przypominam, że nauczyciel nie ma obowiązku informowania o nieobecności dziecka na obiedzie !

 

                                Nieobecność dziecka na obiedzie proszę zgłaszać do intendenta do godz. 9.00 

                               tel. 611 93 39 w 27.

                               lub na adres: mkomuda@sp376.pl

 

 

                             

U W A G A !!!

Opłaty za obiady na kwiecień 2022

 

KLASY : 3d, 4a, 5b, wnoszą opłaty TYLKO za 16 dni (odpis za wycieczkę)

                                 16 x 6,00 zł = 96,00zł

                                 16 x 5,00 zł = 80,00 zł

 

Pozostałe klasy:

 

                  1.  Dzieci   17 dni x 6,00 zł  =  102,00 ( zupa+II danie)

                  2.  Dzieci   17 dni x 5,00 zł   =    85,00 ( II danie)

                  3.  Pracownicy  17 dni x 10,00 zł = 170,00

 

Wpłaty przelewem proszę dokonać  do dnia 31 marca.

 

Przypominam, że nauczyciel nie ma obowiązku informowania o nieobecności dziecka na obiedzie !

 

                                Nieobecność dziecka na obiedzie proszę zgłaszać do intendenta do godz. 9.00 

                               tel. 611 93 39 w 27.

                               lub na adres: mkomuda@sp376.pl

 

 

                             

U W A G A !!!

Opłaty za obiady na marzec 2022

 

 

1. Dzieci 23 dni x 6,00 zł = 138,00 zł.( zupa+II danie)

2. Dzieci 23 dni x 5,00 zł = 115,00 zł. ( II danie)

3. Pracownicy 23 dni x 10,00 zł = 230,00 zł.

 

Wpłaty przelewem proszę dokonać do dnia 28 lutego.

 

 

 

 

                           Nieobecność dziecka na obiedzie

                      proszę zgłaszać do intendenta do godz. 9.00

tel. 611 93 39 w 27 lub na adres: mkomuda@sp376.pl

 

 

                             

U W A G A !!!

Opłaty za obiady na luty 2022

 

 

1. Dzieci 11 dni x 6,00 zł = 66,00 zł.( zupa+II danie)

2. Dzieci 11 dni x 5,00 zł = 55,00 zł. ( II danie)

3. Pracownicy 11 dni x 10,00 zł = 110,00 zł.

 

Opłaty proszę dokonywać TYLKO po wcześniejszym sprawdzeniu wiadomości na LIBRUSIE o indywidualnych dopłatach dla dzieci do posiłku!

 

 

 

                           Nieobecność dziecka na obiedzie

                      proszę zgłaszać do intendenta do godz. 9.00

tel. 611 93 39 w 27 lub na adres: mkomuda@sp376.pl

 

 

                             

U W A G A !!!

Opłaty za obiady na styczeń 2022

 

 

1. Dzieci 15 dni x 6,00 zł = 90,00 zł.( zupa+II danie)

2. Dzieci 15 dni x 5,00 zł = 75,00 zł. ( II danie)

3. Pracownicy 15 dni x 10,00 zł = 150,00 zł.

 

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA (na dzień 5.01.2022r.)
Z DNIEM 10 STYCZNIA 2022R. DZIECI WRACAJĄ DO SYSTEMU EDUKACJI STACJONARNEJ.

 

PROSZĘ O MONITOWANIE OGŁOSZEŃ MINISTRA ZDROWIA, I DALSZYCH DECYZJI DOTYCZĄCYCH POWROTU DZIECI DO SZKÓŁ, JAKIE ZAPADNĄ W DNIU 07.01.2022 !

 

PO POTWIERDZENIU TERMINU POWROTU NA DZIEŃ 10.01.2022

 

Wpłaty przelewem proszę dokonywać w dniach od 07  do 11 stycznia 2022 r. Proszę dokonywać wpłat w wyznaczony terminie.


Płatności dokonane po terminie,  nie gwarantują ,,natychmiastowego”wydania posiłku dla dziecka!!!

 

 

 

                           Nieobecność dziecka na obiedzie

                      proszę zgłaszać do intendenta do godz. 9.00

tel. 611 93 39 w 27 lub na adres: mkomuda@sp376.pl

 

 

                             

U W A G A !!!

Opłaty za obiady na grudzień 2021

 

 

1. Dzieci 16 dni x 6,00 zł = 96,00 zł.( zupa+II danie)

2. Dzieci 16 dni x 5,00 zł = 80,00 zł. ( II danie)

3. Pracownicy 16 dni x 10,00 zł = 160,00 zł.

 

Drodzy Rodzice, przed nami ostatni w tym roku kalendarzowym miesiąc „żywieniowy”.
Bardzo proszę, przed dokonaniem przelewu, o kontakt z p. Karoliną przez Librusa lub kontakt e-mailowy: kmalinowska@sp376.pl w celu skorygowania sumy do odpisów za nieobecności dzieci w szkole.

 

Wpłaty przelewem proszę dokonywać w dniach od 29 listopada 2021 do 3 grudnia 2021 r.


Płatności dokonane po terminie,  nie gwarantują ,,natychmiastowego”wydania posiłku dla dziecka!!!

 

 

 

                           Nieobecność dziecka na obiedzie

                      proszę zgłaszać do intendenta do godz. 9.00

tel. 611 93 39 w 27 lub na adres: tmatulewicz@edu.um.warszawa.pl

 

 

                             

U W A G A !!!

Opłaty za obiady na listopad 2021

 

 

1. Dzieci 19 dni x 6,00 zł = 114,00 zł.( zupa+II danie)

2. Dzieci 19 dni x 5,00 zł = 95,00 zł. ( II danie)

UCZNIOWIE  KLAS :

             4a, 4b, 5a, 5b, 3b, 3a, 3c ,7a,7b – wnoszą opłaty 

                         TYLKO za 18 dni żywieniowych

                        (odliczenie za wycieczki we IX 2021r)

 

     Klasa  3d proszę opłacać tylko za 12 dni na listopad !

 

3. Pracownicy 19 dni x 10,00 zł = 190,00 zł.

 

Wpłaty przelewem proszę dokonywać w dniach od 22 do 28 października 2021.
Płatności dokonane po terminie,  nie gwarantują ,,natychmiastowego”wydania posiłku dla dziecka!!!

 

 

 

                           Nieobecność dziecka na obiedzie

                      proszę zgłaszać do intendenta do godz. 9.00

tel. 611 93 39 w 27 lub na adres: tmatulewicz@edu.um.warszawa.pl

 

 

                             

U W A G A !!!

Opłaty za obiady na październik 2021

 

 

1. Dzieci 20 dni x 6,00 zł = 120,00 zł.( zupa+II danie)

2. Dzieci 20 dni x 5,00 zł = 100,00 zł. ( II danie)

3. Pracownicy 20 dni x 10,00 zł = 200,00 zł.

 

Wpłaty przelewem proszę dokonywać w dniach od 23 do 29 września 2021.
Płatności dokonane po terminie,  nie gwarantują ,,natychmiastowego”wydania posiłku dla dziecka!!!

 

 

 

                           Nieobecność dziecka na obiedzie

                      proszę zgłaszać e-mailem do godz. 9.00 

                                                             na adres: tmatulewicz@edu.um.warszawa.pl

 

 

                             

U W A G A !!!

Opłaty za obiady na WRZESIEŃ 2021

 

 

1. Dzieci 19 dni x 6,00 zł = 114,00 zł.( zupa+II danie)

2. Dzieci 19 dni x 5,00 zł = 95,00 zł. ( II danie)

3. Pracownicy 19 dni x 10,00 zł = 190,00 zł.

 

Wpłaty przelewem proszę dokonywać w dniach od 23 do 27 sierpnia 2021.

Obiady są wydawane od 6 września 2021.

 

 

 

                           Nieobecność dziecka na obiedzie

                      proszę zgłaszać e-mailem do godz. 9.00 

                                                             na adres: tmatulewicz@edu.um.warszawa.pl

 

 

                             

U W A G A !!!

Opłaty za obiady na CZERWIEC 2021

 

KLASY: 1 -3 ,

1. Dzieci 13 dni x 6,00 zł = 78,00 zł.( zupa+II danie)

2. Dzieci 13 dni x 5,00 zł = 65,00 zł. ( II danie)

 

KLASY: 4-8,

1. Dzieci 16 dni x 6,00 zł = 96,00 zł.( zupa+II danie)

2. Dzieci 16 dni x 5,00 zł = 80,00 zł. ( II danie)

 

  Pracownicy 16 dni x 10,00 zł = 160,00 zł.

 

Wpłaty przelewem proszę dokonywać do 2 czerwca 2021.

Obiady są wydawane do 24 czerwca.

 

 

 

                           Nieobecność dziecka na obiedzie

                      proszę zgłaszać do intendenta do godz. 9.00 

                               tel. 611 93 39 w 27.

                               lub na adres: mkomuda@sp376.pl

 

 

                             

DANE DO PRZELEWU NA RACHUNEK BANKOWY ZA ŻYWIENIE :

NAZWA ODBIORCY:

DBFO Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
ADRES ODBIORCY :04-401 Warszawa ul. gen. A. Chruściela 28

Nr konta: 87 1030 1508 0000 0005 5038 2032   

Tytuł Przelewu:  
Szkoła Podstawowa nr 376 w Warszawie  
Imię i nazwisko dziecka, klasa, rodzaj posiłku
(pełen obiad czy II danie)  
Opłata za obiad na miesiąc/rok……..

W związku z sytuacją epidemiologiczną, zawiesza się do odwołania 
przyjmowanie przez intendenta wpłat gotówkowych
                                                                                             

 

Proszę o przestrzeganie terminów płatności!!!!!!!!

 

DANE DO PRZELEWU NA RACHUNEK BANKOWY ZA ŻYWIENIE  

NAZWA ODBIORCY:

DBFO Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

ADRES ODBIORCY :

04-401 Warszawa
ul. gen. A. Chruściela 28

Nr konta: 87 1030 1508 0000 0005 5038 2032

 Tytuł Przelewu:

Szkoła Podstawowa nr 376 w Warszawie

Imię i nazwisko dziecka, klasa, rodzaj posiłku

(pełen obiad czy II danie)

Opłata za obiad na miesiąc/rok……..                                                                                                                                           

 

 

telefon do intendenta 22-611-93-39 wew. 27