Terminy zbierania opłat za obiady

U W A G A !!!

Opłaty za obiady  na Czerwiec 2024

 

                                 Dzieci : 14 dni x 8,00 zł  = 112,00 zł. 

                                 Kadra Pedagogiczna: 14 dni x 11,50 zł = 161.00zł    

W aplikacji LOCA wysyłam indywidualne  (po odliczeniach) kwoty do opłaty!

 

 

 Wpłaty przelewem za obiady  proszę dokonywać  w dniach  22.05.2024  – 29.05.2024 (nie przekraczając terminu )

 

 

Rodzicu ,,spóźniłeś się’’z opłatą…powiadom mnie o tym!!!

Przypominam ,opłata dokonana przez rodzica jest u mnie widoczna dopiero

po 24 godzinach od wykonania zlecenia przelewu!!!

 

Nieobecność dziecka na obiedzie proszę zgłaszać do intendenta do godz. 9.00

tel. 611 93 39 w 27 lub na adres: < mkomuda@sp376.pl >