Ubezpieczenie dzieci

UWAGA !!!

 Decyzją Rady Rodziców  w roku szkolnym 2018/2019 dzieci będą mogły się  ubezpieczyć w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group,  składka roczna wynosi 50,00 zł.

Rodzice opłacają składkę u wychowawcy do 10 października  2018 r.

Ubezpieczenie jest dobrowolne, o ubezpieczeniu grupowym dziecka w szkole decydują rodzice.