Udział SP 376 w akcji Narodowego Czytania

„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza – lekturą Narodowego Czytania”

W sobotę 3 września 2022r. przedstawicielki naszej szkoły uczestniczyły
w Ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania „Ballad i romansów” w 200.
rocznicę wydania tego zbioru. Oryginalną interpretację ballady „Świteź”
zaprezentowały: p. Renata Wawryszewicz, p. Agnieszka Strzelczyk oraz Karolina
Małka – uczennica klasy VB. Rok 2022 został ustanowiony przez Sejm RP –
Rokiem Polskiego Romantyzmu. Narodowe Czytanie w Bibliotece Publicznej
w Rembertowie wybranych przez lokalną społeczność ballad było prawdziwą
ucztą dla ucha dla miłośników romantycznej poezji.
Dziękujemy Bibliotece Publicznej w Rembertowie za włączenie SP 376 do akcji
promującej czytelnictwo.