Wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym przekazujemy do pobrania wzór dokumentów:

– wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania;

– wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 należy
złożyć w szkole w terminie do 16 września 2019 r.

 

Informacje dotyczące stypendium oraz zasiłku znajdują się również na stronie Biura Edukacji w zakładce dla „Ucznia i rodzica” → „Pomoc socjalna dla uczniów” http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow