WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym przekazujemy osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony:

  1. wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania;
  2. wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania,
  3. wymagane dokumenty,
  4. przykładowe wydatki kwalifikowane do stypendium.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 należy złożyć w gabinecie psychologa i pedagoga szkolnego (gab. 212) w terminie do 17 września 2018 r.