Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2024 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2024 r.

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia: remont łazienki na parterze, remont szatni i 3 sal lekcyjnych

w Szkole podstawowej nr 376 w Warszawie

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Klauzula informacyjna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert