Zapisy na świetlicę w roku szkolnym 2021_2022

Zapisy na świetlicę w roku szkolnym 2021_2022

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022 wszystkich

zainteresowanych Rodziców/Opiekunów prawnych dzieci z klas 1-3 prosimy o pobranie

ze strony szkoły Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy i dostarczenia jej drogą elektroniczną

na adres kierownika świetlicy a.pawella@sp376.pl lub w wersji papierowej do sekretariatu

szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia 2021 r. (poniedziałek).

Jeżeli Państwo potrzebujecie opieki świetlicowej dla dzieci 1 września 2021 r. to prosimy

o wcześniejsze poinformowanie szkoły.