Zarządzenie Dyrektora nr 10

Zarządzenie nr 10 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte nr 376
w sprawie wprowadzenia „Zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 376 w Warszawie w okresie stanu
epidemii ogłoszonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniem wirusem COVID-19”

Zasady funkcjonowania SP376

Zał 1 deklaracja

Zał 2 zgoda na pomiar tem

Zał 3 _ oświadczenie stan zdr

Zał 4 rejestr dezynfekcji

Oświadczenie o zapoznaniu z zasadami