Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą do odbioru w sekretariacie w piątek 09.07.2021 r. w godz. 9.00-14.00. Tego dnia będą również wydawane karty zdrowia.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych do 14.07.2021 r. kandydaci do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych składają w szkole pierwszego wyboru:

– kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

– kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.