Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego, przy udziale między innymi pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie, opracowany został Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością.

Adresatami tej publikacji są rodzice dzieci, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz opiekunowie wychowujący dzieci z niepełnosprawnością. Jej celem jest przekazanie pełnej wiedzy o systemie wsparcia zarówno w zakresie edukacji jak i specjalistycznej opieki medycznej.

Informator w wersji elektronicznej dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce DOKUMENTY oraz  w wersji papierowej do wglądu w bibliotece szkolnej.