Informacje o Pomocy Pedagogiczno Psychologicznej

KONSULTACJA Z PRACOWNIKIEM PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 23

 

Szanowni Rodzice,

 co dwa tygodnie w naszej szkole istnieje możliwość indywidualnego spotkania
i konsultacji z pracownikiem rejonowej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Konsultacji udziela Pani Sylwia Nowakowska – psycholog, pedagog specjalny, psychoterapeuta psychoanalityczny. Przez siedemnaście lat pracowała jako pedagog z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych. W Poradni prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w nurcie psychoanalitycznym dla młodzieży od 13. roku życia oraz diagnozę uczniów przejawiających specyficzne trudności w uczeniu się, mające postać dysleksji, dysortografii, dysgrafii.

W celu umówienia spotkania z pracownikiem poradni prosimy o kontakt poprzez dziennik Librus z pedagogiem lub psychologiem szkolnym.

Konsultacje odbywają się we środy w godzinach 10.00 – 12.00

 

Serdecznie zachęcamy do kontaktu

W ramach współpracy z Fundacją Zobacz…jestem! prezentujemy Państwu broszurę dotyczącą depresji wśród dzieci i młodzieży. Zachęcamy do zapoznania się z nią.

Depresja-informacje-dla-rodziców-i-opiekunów

 

Zamieszczamy rownież link do strony fundacji:http://zobaczjestem.pl/

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 376 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie

udostępniła wydzielony adres poczty e-mail służący do kontaktów

z psychologiem szkolnym oraz pedagogiem szkolnym we wszelkich sprawach

dotyczących bezpieczeństwa uczniów.

pomoc@sp376.pl

 

 

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeńfizycznych w szkole

 

http://www.niebieskalinia.pl

http://www.niebieskalinia.info/index.php/przemoc-w-rodzinie

Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

infolinia 800 120 002

tel. do sekretariatu 22 666-10-36
fax: 22 250-63-11
e-mail: biuro@niebieskalinia.info

serkretariat czynny w godzinach:
poniedziałek-piątek 8.00 – 16.00

Konsultacje w sprawie przemocy prowadzimy wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem infolinii 800 120 002, mejlową pod adresem niebieskalinia@niebieskalinia.info lub listowną pod adresem Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa.

 

Raport_przemoc_w_rodzinie

Diagnoza-zjawiska-przemocy-w-rodzinie-12.2018