SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Poniżej w załączniku przedstawiamy Szkolny Program Edukacji Kulturalnej (SzPEK)

dla Szkoły Podstawowej nr 376 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie

 

Szkolny Program Eduk. Kult. 2017 2018 SP 376