BOHATEROM WESTERPLATTE – W 81 ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ