Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2023/2024

 

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2023/2024

 

1. Uroczyste zakończenie roku szkolnego w sali gimnastycznej

Klasa 8A – 21.06.2024 r. (piątek) godzina 8.30

Klasa 3A, 3B, 3C – 21.06.2024 r. (piątek) godzina 10.00

 

2. Uroczyste zakończenie roku szkolnego – spotkania z wychowawcą klasy w sali lekcyjnej

Klasy 1 i 2 – 21.06.2024 r. (piątek) godzina 9.00

Klasy 4 i 5 – 21.06.2024 r. (piątek) godzina 10.00

Klasy 6 i 7 – 21.06.2024 r. (piątek) godzina 11.00

 

 

Zmian godzin pracy sekretariatu szkoły

Szanowni Rodzice,

informujemy, że w związku z egzaminami ósmoklasisty które odbędą się w dniach 14 – 16 maja 2024

sekretariat Szkoły Podstawowej nr 376 będzie nieczynny.

 

 

 

Warszawski Dzień Zwierząt 26.05.2024

Dzień dobry,

 

z przyjemnością informujemy, że w dniu 26 maja br. (niedziela) w Multimedialnym Parku Fontann na Podzamczu, w godzinach 11-17, odbędzie się Warszawski Dzień Zwierząt pod hasłem: „Warszawa dla Matki Natury”.

Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczna edycja skupiać się będzie przede wszystkim na edukacji, zwracając uwagę na kwestie takie jak opieka weterynaryjna, sterylizacja, czipowanie oraz odpowiedzialna troska o zwierzęta domowe (włączając w to zoodietetykę, procesy adopcyjne, behawiorystykę, nosework, opiekę weterynaryjną, hotele dla zwierząt oraz wiele innych).

Podczas wydarzenia będzie mnóstwo atrakcji. W programie imprezy między innymi:
★spotkanie z psami z Palucha
★ porady adopcyjne
★ warsztaty edukacyjne dla dzieci
★ bezpłatne czipowanie psów
★ darmowe konsultacje ze specjalistką ds. żywienia psów
★ warsztaty plecenia szarpaków i robienia mat węchowych
★ bezpłatne konsultacje behawiorystki
★ kocia strefa
★ strefa zabaw dla dzieci
★ konkursy z nagrodami
★ zlot psów adoptowanych z Palucha

 

Link do wydarzenia na FB: (1) Warszawski Dzień Zwierząt | Facebook

W wydarzeniu wezmą udział:
Schronisko na Paluchu
Grupa Pomocy Kotom MRAU
Fundacja Przygarnij Królika
Fundacja Azylu Koci Świat
OTOZ Animals Inspektorat Warszawa
Fundacja Bezdomniaki
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
Fundacja Opieki nad Zwierzętami Canis
Stowarzyszenie Pomocy Świnkom Morskim
JOKOT
Fundacja DKMS
Drugie Życie Bulla
Fundacja Ratuj Adoptuj Pomagaj
Scatola Cane
Safe Animal
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Warszawie
VET Expert
Mazowiecka Fundacja Opieki nad Zwierzętami
Fundacja VIVA!
Fundacja Koty z Grochowa – Koty w potrzebie
Króliczy Hotelik Królestwo
Stowarzyszenie Pomocy Królikom – Uszate Serca Warszawy

Partnerem Warszawskiego Dnia Zwierząt jest Dolina Noteci.

 

Serdecznie zapraszamy

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu edukacyjnym

Szanowni Państwo,

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

podczas Targów Książki i Mediów VIVELO, które odbędą się w dniach 16-17 maja

2024 r. na PGE Narodowym w Warszawie, organizuje różnorodne wydarzenia

w strefie #Edukacja.

Aktywności przygotowane przez OEIiZK związane są z wykorzystaniem

multimedialnych narzędzi w edukacji (czwartek 16 maja, godz. 15.30-18.00, sala

nr 4), roli AI w edukacji (piątek 17 maja, godz. 15.30-19.00, sala konferencyjna).

Szczegółowe informacje o wydarzeniach i zapisach zamieszczone są pod

adresem:

Targi Książki i Mediów VIVELO 2024

 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam Państwa do udziału w tym wydarzeniu.

Lato w Mieście 2024 Regulamin

Kierownik FPE w Szkole Podstawowej nr 376

nauczyciel Gut Monika

e-mail: mgut@sp376.pl

 

Lato w mieście w naszej szkole trwa od 12 sierpnia do 30 sierpnia  br.

Podział na grupy oraz harmonogram zajęć zostanie udostępniony w placówce w pierwszym dniu każdego turnusu.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania:

– legitymacji szkolnej;

– obuwia na zmianę;

– butelki z wodą (ilość dostosowana do potrzeb dziecka);

– piórnika z wyposażeniem (kredki, ołówek, nożyczki, klej);

– stroju dostosowanego do panujących warunków pogodowych;

– pudełka do zapakowania niezjedzonego na stołówce śniadania.

 

Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE)
w Szkole Podstawowej nr 376 im. Bohaterów Westerplatte

 1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Akcji „Lato w Mieście” 2024 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
 2. Status ucznia przysługuje osobom pobierającym naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w okresie od 1 września do 31 sierpnia roku następnego do ukończenia przez nie 26. roku życia.
 3. Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:
 • posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,
 • złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z potwierdzeniami opłat za opiekę i posiłki[1],
 • przestrzeganie zasad regulaminu FPE.
 1. FPE pracuje w turnusach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2024 dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni oprócz dni świątecznych).
 2. FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako naruszenie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.
 4. Uczestnik Akcji w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych napoje/wodę.
 5. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.
 6. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.
 7. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.
 8. W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 07.10.2024 r., po spełnieniu następujących warunków:
 • do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia

(e-mailowego:  mgut@sp376.pl ) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz

 • do 06.09.2024 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2024 według wzoru udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

 1. W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila: mgut@sp376.pl , dnia poprzedzającego jego nieobecność.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:
 • opiekę w wysokości 30 zł dziennie na rachunek nr:  29 1030 1508 0000 0005 5038 2009.
 • posiłki w wysokości 20 zł dziennie na rachunek nr: 87 1030 1508 0000 0005 5038 2032.
 1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.
 3. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
 4. O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji „Lato w Mieście” 2024 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.
 5. Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE jest rozumiana jako rezygnacja z uczestnictwa w Akcji „Lato w Mieście” 2024.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

[1]Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat.

Lato w Mieście edycja 2024

Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 24 czerwca  – 30 sierpnia 2024 r.  

 

Od 14 maja 2024 r. od godziny 16.00 rozpoczynają się zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”. Tak, jak co roku, w okresie ferii letnich, warszawscy uczniowie/uczennice oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz ofertę zajęć: sportowych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Status ucznia/uczennicy przysługuje osobom pobierającym naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w okresie od 1 września do 31 sierpnia (oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej).

Miasto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, również podczas tegorocznej edycji Akcji „Lato w Mieście” nie podwyższyło opłaty dziennej, chcąc nadal zapewnić wysoki standard opieki oraz wyżywienia dla wszystkich uczestników – obowiązująca stawka to 50 zł dziennie w podziale: 20 zł opłata za wyżywienie oraz 30 zł opłata za opiekę.

Jak się zapisać?

Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2024, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 14 maja 2024 r. od godziny 16:00 i potrwają do 26 maja 2024 r. do godz. 24:00 – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.

Publikacja oferty placówek organizujących Akcję, w elektronicznym systemie zgłoszeń, nastąpi 14 maja 2024 r. o godz. 16.00.

Rodzice/opiekunowie prawni rejestrują dzieci na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 28 maja 2024 r. o godzinie 16.00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 29 maj 2024 r. od godziny 8.00 do 11 czerwca 2024 r. do godziny 16.00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Feryjne Placówki Edukacyjne (FPE)

Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w FPE. Opłata wynosi 50 zł dziennie w podziale: 20 zł za dwa posiłki, w tym jeden ciepły i napoje oraz 30 zł za opiekę. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu  w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 2024 będzie organizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami.

Zapraszamy!