FUNDUSZ RADY RODZICÓW

 

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 376

IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE

UL. GEN. KAROLA ZIEMSKIEGO WACHNOWSKIEGO 22

04-408 WARSZAWA

Bank PKO S.A. X/O Warszawa   65 1240 1095 1111 0000 0312 3294

W tytule przelewu prosimy umieścić:   FUNDUSZ RR, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASA