KIERMASZ ŚWIĄTECZNY i ZAKOŃCZENIE ZBIÓRKI SŁODYCZY I ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

 

W piątek zakończyliśmy akcję zbiórki słodyczy i środków chemicznych dla podopiecznych Domu Samotnej Matki i Dziecka znajdującego się przy ul. Szymanowskiego 4a w Warszawie. Dary zostaną przekazane jeszcze przed Świętami. Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym Darczyńcom.

Podczas kiermaszu świątecznego zebraliśmy kwotę 945,98 zł. Część pieniędzy została przeznaczona na zakup słodyczy dla Dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka znajdującego się przy ul. Słowackiego 75 w Warszawie Wesołej.

Pozostała część pieniędzy, tj. 663,31 zostanie przekazana na WOŚP.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze działania podczas kiermaszu świątecznego.