KONKURSY PRZEDMIOTOWE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Zapraszamy uczniów klas IV – VIII do udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Konkursy są organizowane z myślą
o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem nauczania, prezentujących rozległą wiedzę, wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych.

 

Konkursy organizowane są w trzech etapach:

 

 • I etap: eliminacje szkolne – czas trwania 90 minut;
 • II etap: eliminacje rejonowe – czas trwania 90 minut;
 • III etap: eliminacje wojewódzkie – czas trwania 90 minut.

 

Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach będą przeprowadzane w formie pisemnej,  z następujących przedmiotów:

 

 • język polski;
 • historia;
 • biologia
 • chemia;
 • fizyka;
 • geografia;
 • wiedza o społeczeństwie;
 • matematyka;
 • język angielski;
 • język niemiecki;
 • język francuski;
 • język rosyjski;
 • język hiszpański.

 

Warunkiem przystąpienia jest oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, które załączamy poniżej.

Zalacznik_nr_2_-_Oswiadczenie_rodzicow_lub_prawnych_opiekunow

I etap (eliminacje szkolne) rozpoczyna się 19 października 2020 r., zgodnie z załączonym harmonogramem.

Zalacznik_nr__1_1__-_Harmonogram_etap_szkolny

II etap (eliminacje rejonowe) Zalacznik_nr__1_2__-_Harmonogram_etap_rejonowy(3)

III etap (eliminacje wojewódzkie) Zalacznik_nr_1_3__-_Harmonogram_etap_wojewodzki(1)

Wszelkie informacje o konkursach przedmiotowych, a w szczególności: regulamin wraz z załącznikami,  zarządzenia  Mazowieckiego  Kuratora  Oświaty,  miejsca  i  terminy przeprowadzania   etapu  rejonowego i wojewódzkiego konkursów, wyniki z  poszczególnych  etapów oraz  listy  uczniów zakwalifikowanych będą na  bieżąco publikowanie na stronie internetowej:

https://konkursy.mscdn.pl/