„Łączenie pokoleń” w Bibliotece Publicznej z okazji Święta Niepodległości

Tegoroczna 99. już rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę stała się okazją do integracji pokoleń podczas wieczoru pieśni niepodległościowych w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Rembertowie. Wspólny występ Chóru Rembertowskiej Akademii Seniora im. Stanisława Moniuszki, licealistów z LI LO im. Tadeusza Kościuszki oraz uczniów SP nr 376 im. Bohaterów Westerplatte dostarczył lokalnej społeczności wielu wzruszeń.
Pani Monika Dubanowska powitała artystów oraz licznie zgromadzoną widownię. Koncert rozpoczął się wiązanką utworów o tematyce niepodległościowej w wykonaniu licealistów, których opiekunem była p. Dorota Gardzielik. W roli gitarzysty wspaniale sprawdził się Sebastian Kuśmierowski, uczeń LO, który towarzyszył podczas śpiewu młodszej koleżance ze SP 376 – Alicji Strzelczyk. Z kolei Hubert Gajewski – uczeń kl. III A gimnazjum, z dużym wyczuciem zaprezentował wiersz L. Staffa pt. „Polsko nie jesteś ty już niewolnicą”, przygotowany pod kierunkiem p. Anny Sajewicz. Występ młodzieży zakończyła Magdalena Księżycka wzruszającym utworem „Gołębi song”. Uczniowie szkoły podstawowej zostali przygotowani pod względem wokalnym przez p. Ewę Czajkę, która wraz z p. Danutą Kowalską przygotowała również scenografię.
Współudział szkoły podstawowej w koncercie był wyrazem współpracy zainicjowanej przez p. Dorotę Gardzielik z LI LO oraz p. Agnieszkę Strzelczyk z SP 376 i zapoczątkował działania na rzecz międzynarodowego projektu „Szkoły Aktywne w Społeczności”. Punktem kulminacyjnym spotkania był emocjonujący występ chóru RAS, poprzedzony słowem wstępu przez p. Danutę Zawadzką. Wykonane przez panie z Rembertowskiej Akademii Seniora pieśni do tego stopnia poruszyły publiczność, że dołączyła ona do wspólnego śpiewu. Na zakończenie p. Danuta Zawadzka podziękowała obecnemu na sali płk. Janowi Pasternakowi za ogromny wkład w historię Rembertowa i utrwalanie tej historii na kartach książek, m. in. w dokumencie „Miejsca pamięci gminy Rembertów”. Młodzież licealna przeprowadziła też wywiad z płk. Pasternakiem, doceniając jego rolę w pielęgnowaniu dokonań z przeszłości naszej Dzielnicy. Wspólny koncert różnych pokoleń rembertowian okazał się strzałem w dziesiątkę. Tego typu spotkania są dla młodych ludzi lekcją historii i okazją do poznania własnych korzeni. Uczymy się przez całe życie, a świadome uczestnictwo w działaniach lokalnego środowiska sprzyja integracji i współpracy.

Dziękujemy za gościnę p. Annie Sajgon p. o. Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II  w Rembertowie.
Dziękujemy p. Monice Dubanowskiej i p. Paulinie Chojeckiej za włączenie nas do lokalnych działań.
Dziękujemy Chórowi RAS im. Stanisława Moniuszki za wspólną inicjatywę i wspaniałe doznania artystyczne.
Dziękujemy młodzieży z LI LO im. Tadeusza Kościuszki oraz młodzieży ze SP nr 376 im. Bohaterów Westerplatte za wzruszający występ.
Dziękujemy uczennicom klasy III D: Nadii Kapla, Małgorzacie Kalinowskiej i Klaudii Czerniawskiej oraz uczennicom klasy VA: Natalii Ancerowicz i Elenie Patynowskiej  za dopingowanie naszej szkole i pozostałym uczestnikom w czasie występu.