Opieka pielęgniarska

Szanowni Państwo,

w związku z pisemną informacją jaką otrzymaliśmy od Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Rembertów, dotyczącą opieki nad naszymi uczniami świadczoną przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania, z przykrością informujemy,  iż od 01.02.2020 r. ta opieka nie zostanie zapewniona naszym uczniom, ze względu na braki kadrowe. Nie ma p. pielęgniarki, którą można by było zatrudnić do opieki nad naszymi dziećmi.
W związku z powyższym zwracam się również z prośbą do Państwa o rozpropagowanie w swoim środowisku  informacji, iż poszukiwana jest osoba posiadająca kwalifikacje i chciałaby być zatrudniona w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Rembertów na wymienionym stanowisku.