Praca sekretariatu w czasie ferii zimowych

W czasie ferii zimowych sekretariat

przyjmuje interesantów
od poniedziałku do piątku

w godz. 9.00-14.00

(w godz. 11.00-12.00 przerwa).