Spotkanie lokalnej społeczności w ramach samooceny SAS w SP nr 376 im. Bohaterów Westerplatte

W sobotę 25 listopada 2017r. w naszej szkole odbyło się spotkanie w ramach międzynarodowego programu „Szkoły Aktywne w Społeczności”. W październiku 2017r. zostaliśmy włączeni do sieci szkół realizujących ten program w kilkunastu krajach Europy i Azji. Spotkanie poprowadził ekspert z zewnątrz – p. Elżbieta Tołwińska – Królikowska z Fundacji Innowacji Edukacyjnych „Mała Szkoła”. Gości powitała p. Dyrektor Dorota Jachnik.
Ważnym elementem pracy Szkoły Aktywnej w Społeczności jest samoocena dokonywana raz w roku. Samoocena stała się okazją do spotkania przedstawicieli społeczności szkolnej: pracowników szkoły, uczniów i rodziców. Wśród zaproszonych gości byli też przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Rembertów, przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Kultury Rembertów oraz nauczyciele rembertowskich placówek oświatowych. Podczas spotkania uczestnicy poznali Międzynarodowe Standardy SAS i porównali działania szkoły z zawartymi w nich wymaganiami. Wynik samooceny staje się podstawą do dyskusji i zaplanowania działań szkoły w najbliższym roku. Celem spotkania było uzyskanie informacji od zaproszonych gości o tym jak widzą naszą szkołę. Pozyskane informacje pomogą w wyznaczeniu priorytetów pracy w bieżącym roku szkolnym oraz w zaplanowaniu działań czyniących naszą szkołę – Szkołą Aktywną w Społeczności.

Dziękujemy za udział w samoocenie partnerom z lokalnego środowiska:
p. Stanisławowi Kowalczukowi – Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Warszawa – Rembertów m.st. Warszawy
p. Markowi Jarzęckiemu – Przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa Dzielnicy Warszawa – Rembertów m. st. Warszawy
p. Justynie Ślusarczyk – Prezes Ogniska ZNP w Przedszkolu Nr 158 w Rembertowie
p. Monice Dubanowskiej – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Warszawa – Rembertów m. st. Warszawy
p. Marcinowi Sochackiemu – Specjaliście ds. mediów Domu Kultury Rembertów
p. Dorocie Gardzielik – Nauczycielowi historii i WOS w LI LO im. Tadeusza Kościuszki

Dziękujemy rodzicom SP nr 376 za współpracę i poświecony szkole sobotni czas:
p. Joannie Dębskiej
p. Lidii Żaglewskiej – Linke
p. Iwonie Rutkowskiej – Teska

Dziękujemy rodzicom, którzy włączyli się w przygotowanie poczęstunku:
p. Urszuli Lindstedt – Waligórskiej (kl. IV A)
p. Iwonie Kubiak (kl. VII A)
p. Iwonie Rutkowskiej – Teska (kl. VII A)