TESTY NA OBECNOŚĆ KORONAWIRUSA

Przekazujemy informacje dotyczące przeprowadzenia wśród nauczycieli klas I- III szkół podstawowych oraz pracowników niepedagogicznych testów na obecność koronawirusa.

 

Testowanie pracowników SP

Ulotka MEN

Pkt wymazowe – dane teleadresowe

Pkt wymazowe miejskie

PKT wymazowe utworzone przez inne podmioty lecznicz

 

W dniu 11 stycznia br. Sanepid przekazał doprecyzowanie w zakresie procedury testowania na COVID-19. Zgodnie z otrzymaną informacją, każdy nauczyciel i pracownik szkoły, który zadeklarował udział testowania na COVID-19, otrzyma w dniu poprzedzającym badanie wiadomość SMS z informacją o terminie badania.

Sanepid prosi, aby tylko osoby, które otrzymały wiadomość SMS udawały się we wskazanym terminie do punktów wymazowych.

Zakończenie testowania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych jest planowane na 15 stycznia.

Osoby, które nie otrzymają sms-a do czwartku, w piątek 15 stycznia, mogą się zgłosić do dowolnego punktu wymazowego.