Wracamy do szkoły !

Drodzy Uczniowie,

Przygotowujemy się do spotkania z Wami w szkole na zajęciach edukacyjnych. Zastanawialiśmy się jak sprawić, aby Wasz powrót do nauki stacjonarnej był radosny, bez obaw, że będziemy Was rozliczać z materiału, jaki został omówiony w czasie edukacji zdalnej. Chcemy, aby nasze działania nauczyły Was na nowo bycia ze sobą. Czas do wakacji chcemy również wykorzystać na odbudowanie relacji w klasie, między innymi przez udział w programie „Warszawa z klasą, klasa z Warszawą”.

Nie będziemy kontrolować Waszych zeszytów, notatek z lekcji, ćwiczeń, prac domowych, które były zadane w okresie edukacji zdalnej, chyba, że uczeń będzie miał taką wolę chcąc poprawić ocenę. Sprawdziany/klasówki, które zostały wcześniej zapowiedziane odbędą się, jednak to Wy będziecie mogli decydować, czy otrzymana ocena będzie wpisana do Dziennika Librus.

Wyjątkiem też będzie sytuacja, gdy uczeń z ważnych przyczyn nie ma oceny lub gdy sam zgłosi chęć odpowiedzi lub napisania pracy w celu jej poprawy, czy poprawy proponowanej oceny końcoworocznej.

Mamy nadzieję, że ta decyzja spowoduje, że z radością będziecie wracać do naszej szkoły po tak długiej rozłące.

Do zobaczenia,

Dyrektor i Nauczyciele