WYNIKI WYBORÓW DO PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA 2017r. odbyły się wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Wzięło w nich udział pięcioro uczniów. Swój głos oddało 245 uczniów. Frekwencja w wyborach wyniosła 86,5%. Cztery głosy uznano za nieważne.
Najwięcej głosów oddano na Przemysława Kędziorę ucznia klasy 3a. Na jego zastępcę wybrano Kamilę Kunę uczennicę klasy 3c. Kolejne miejsce zajęła Amelia Panecka uczennica klasy 3a.

Szczegółowe wyniki wyborów
1. PRZEMYSŁAW KĘDZIORA (3a) – PRZEWODNICZĄCY
2. KAMILA KUNA (3c) – ZASTĘPCA
3. AMELIA PANECKA (3a)
4. MAGDALENA KUROWSKA (3a)
5. KAROLINA MACHNIK (3a)

 

Opiekunowie SU