Zmiana zasad rekrutacji do klas pierwszych

Zmiana zasad rekrutacji do klas pierwszych

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Biura Edukacji w języku polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim
i wietnamskim:

 

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22121_zmiana-zasad-rekrutacji-do-przedszkoli-i-i-klas

 

Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosków/zgłoszeń rekrutacyjnych:

  • elektronicznie – skan (lub zdjęcie) wniosku /zgłoszenia i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych  należy wysłać drogą mailową na adres szkoły pierwszego wyboru.
    Adres mailowy szkoły: sp376@edu.um.warszawa.pl
  • dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru.

Prosimy o skorzystanie z możliwości złożenia  zgłoszenia/wniosku drogą mailową.