BLIŻEJ RYNKU PRACY – Nasza szkoła przystąpiła do projektu unijnego

Nasza Szkoła przystąpiła do Projektu Unijnego „ Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”, którego głównym celem jest podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół z terenu ZIT WOF biorących udział w projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w 71 szkołach objętych wsparciem w projekcie do 30 VI 2019r.

Projekt ma charakter partnerski: m.st. Warszawa (Lider) oraz Partnerzy; Grodzisk Mazowiecki, Łomianki, Marki, Milanówek, Otwock, Nadarzyn, Pruszków, Ząbki, Zielonka oraz Uniwersytet Warszawski.

 

W ramach Projektu prowadzone będą zajęcia z Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego, którymi bezpośrednio objęci zostaną uczniowie uczestniczących szkół, w tym:

1. diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
2. testy kompetencyjne określające indywidualne predyspozycje zawodowe uczniów,
3. pogłębione diagnozy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z przekazaniem informacji rodzicom,
4. 12 – godzinne warsztaty, których celem jest wspieranie uczniów w rozwijaniu umiejętności planowania ścieżki edukacyjno – zawodowej z uwzględnieniem własnego potencjału oraz sytuacji na rynku pracy,
5. rozpoznania lokalnego rynku pracy, oferty szkół ponadgimnazjalnych,
6. spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, szkół wyższych i.in.,
7. indywidualna praca doradcza z uczniem,
8. organizacja targów edukacyjno – zawodowych.

Działania w Projekcie:

1. Tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery ( PIK1 i PIK 2).
2. Kształtowanie wśród uczniów postaw aktywnych wobec planowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej poprzez prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.
3. Utworzenie forum współpracy „ Bliżej rynku pracy” – rozwój współpracy szkół z klasami gimnazjalnymi z otoczeniem społeczno – gospodarczym.