KONKURS PLASTYCZNO-LOGOPEDYCZNY „WIOSNA WIERSZEM MALOWANA”

 Zapraszamy wszystkich uczniów klas I-VIII do udziału w szkolnym konkursie logopedyczno-plastycznym „Wiosna wierszem malowana”.

Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie interpretacji wybranego utworu poetyckiego o wiośnie w formie pracy plastycznej.

Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację regulaminu, zapoznanie się z klauzulą informacyjną, wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie oraz akceptację oświadczenia (załącznik nr 1 umieszczony na stronie internetowej szkoły).
Praca plastyczna może być wykonana w dowolnej formie w technice malarskiej, rysunku, grafiki, kolażu w formacie A3 lub A4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką informacyjną, umieszczoną na jej odwrocie z następującymi danymi (imię i nazwisko, klasa oraz wiek ucznia).
Do pracy należy dołączyć treść interpretowanego wiersza wraz z autorem i tytułem wiersza. Prace nieopisane i wykonane niezgodnie z regulaminem nie wezmą udziału w konkursie.

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście organizatorom konkursu do 14 kwietnia 2023 r., z dopiskiem konkurs logopedyczno-plastyczny „Wiosna wierszem malowana”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21.04.2023 r. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach oraz terminie odbioru nagród i wyróżnień na stronie internetowej szkoły.
Przy ocenianiu komisja weźmie pod uwagę:
– zgodność pracy z treścią wybranego utworu literackiego o wiośnie,
– oryginalność i pomysłowość formy plastycznej,
– estetykę pracy,
– ogólne wrażenie artystyczne (kompozycja, kolorystyka, trudność wykonania).
Nagrody w konkursie zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych, w klasach I-III oraz IV-VIII za: I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.

Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom konkursu.

Organizatorzy konkursu:  Róża Błońska, Aneta Paczkowska