KONKURSY PRZEDMIOTOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Konkursy przedmiotowe
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Harmonogram konkursów przedmiotowych

https://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2020/regulaminy/Zacznik%201_Harmonogram.pdf

 

Zgoda rodzica na udział dziecka w konkursie

https://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2020/regulaminy/Zacznik%202_Zgoda%20rodzicw_opiekunw.pdf

 

Programy merytoryczne Konkursów Przedmiotowych dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=83&Itemid=470