Ogłoszenie Intendenta

DRODZY  RODZICE  UCZNIÓW SP 376

 

Zwroty pieniężne za niewykorzystane obiady Waszych dzieci

w miesiącu marcu 2021 będą  realizowane najwcześniej

po ogłoszeniu przez Ministra Oświaty decyzji co do dalszej nauki dzieci klas 1-3

po 19 kwietnia 2021.