Ogłoszenie Intendenta

DRODZY  RODZICE  UCZNIÓW SP 376

Informuje ,iż zwroty pieniężne za niewykorzystane obiady Waszych dzieci za miesiąc marzec 2021 zostały naliczone i rozpoczęła się ich realizacja.

Po konsultacji z Dyrektorem  placówki w celu zabezpieczenia ostatniego tygodnia kwietnia, co do którego nie zapadła jeszcze decyzja o formie prowadzonej dalszej nauki, ,zwroty” za obiady zostały pomniejszone o kwoty należne za rodzaj posiłku przypisanego do ucznia.

Rozliczenie z Państwem, pozostającej  w dyspozycji intendenta kwoty, nastąpi w miesiącu maju.

Pozdrawiam Małgorzata Komuda.