Ogłoszenie Intendenta

U W A G A !!!

                             Opłaty za obiady  na  MAJ 2021

 

                        KLASY: Ib, IId, IIa, IIc, IIIb,

 

                  1. Dzieci 15 dni x 6,00 zł  = 90,00 zł.( zupa+II danie)

                  2. Dzieci 15 dni x 5,00 zł  = 75,00 zł. ( II danie)

 

                        KLASY: Ia, Ic, IIb, IIIa,

 

                  1.  Dzieci 20 dni x 6,00 zł  = 120,00 zł.( zupa+II danie)

                  2. Dzieci 20 dni x 5,00 zł   =   100,00 zł. ( II danie)

                  3. Pracownicy 20 dni x 10,00 zł = 200,00 zł.

 

  Wpłaty przelewem proszę dokonywać w dniach 4-7 maja

 

 

      Nieobecność dziecka na obiedzie

      proszę zgłaszać do intendenta do godz. 9.00 

      tel. 611 93 39 w 27.

      lub na adres: mkomuda@sp376.pl