Procedury organizacji pracy Szkoły oraz postępowanie prewencyjne w czasie zagrożenia epidemicznego

 

Zarządzenie nr 15/2019/2020 Dyrektora Szkoły nr 376 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 376 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego”

 

zarządzenie dyrektora nr 15

Procedura_ wrzesień 2020

Załącznik 1_mycie i dezynfekowanie rąk

załącznik 2_kontakt do stacji

załącznik 3_pomiar tempertaury

załącznik 4_schemat komunikacji kryzysowej

Zgoda na pomiat temperatury_ dzieci