Szkolna Zbiórka Makulatury

Zachęcamy Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do  udziału w Szkolnej Zbiórce Makulatury.

Zbiórka połączona jest z konkursem  dla uczniów klas I-III

Cele akcji:
– kształtowanie wśród uczniów prawidłowych postaw w zakresie gospodarowania odpadami,
– rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne działania w domu i szkole,
– uświadomienie potrzeby wprowadzenia powszechnego recyklingu surowców wtórnych.

Czas trwania akcji:
16.01.2023r. – 3.02. 2023r.

Wśród uczniów klas I-III ogłaszamy konkurs na Eko Klasę. Ilość zebranych kilogramów przez uczniów danej klasy będzie decydować o zajętej pozycji. Wygrywa ta klasa, której uczniowie zbiorą największą ilość makulatury.

W ramach konkursu mogą być zbierane wyłącznie odpady stanowiące makulaturę gazety, kolorowe czasopisma, książki, zeszyty, zapisane lub zadrukowane kartki papieru biurowego.

Przyniesiona makulatura musi być związana sznurkiem, ewentualnie w kartonie i opisana: imię ucznia, klasa. Ułatwi to ważenie i rejestrowanie makulatury i oraz prowadzenie statystyki zbiórki.
Ze względu na kłopoty ze składowaniem należy przynosić ją wyłącznie w wyznaczonym terminie do portiera na parterze.
Dla zwycięskiej klasy przewidziane są nagrody.