NABÓR DO KLAS IV-VII NA ROK SZKOLNY 2017/ 2018 DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 376

NABÓR DO KLAS IV – VII
na rok szkolny 2017/2018
do Szkoły Podstawowej Nr 376

Od 1 września 2017 roku Gimnazjum przy Ziemskiego będzie wygaszane i jego oddziały  wejdą w skład nowo utworzonej Szkoły Podstawowej Nr 376  przy ul. gen. K. Ziemskiego 22,  tak więc, nie będzie rekrutacji do pierwszej klasy gimnazjum.

Nabór do klas na poziomie IV – VII SP 376 będzie odbywał się poprzez złożenie podania o przyjęcie do szkoły.

Podania można pobrać  ze strony internetowej gimnazjum oraz z sekretariatu G126

http://www.gim126.waw.pl/

 

Wypełnione przez prawnych opiekunów podanie należy złożyć  w sekretariacie nowo utworzonej Szkoły Podstawowej Nr 376 przy ul. gen. K. Ziemskiego 22 (obecne Gimnazjum Nr 126).

Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły

 

UWAGA – wypełnione przez rodziców podania mogą składać również sami uczniowie.

Rodzice wraz z dziećmi, którzy nie byli na Dniu Otwartym a chcą zwiedzić szkołę, mogą zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły telefonicznie lub osobiście w celu ustalenia możliwości zobaczenia pomieszczeń szkoły.

Plik do pobrania:

Podanie o przyjęcie do SP376_2017_18_IV_VII