Wykaz punktów adresowych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr376

Informacje

Uchwała Nr XLV/1081/2017 Rady m.st. Warszawy w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. wprowadziła podział naszego dotychczasowego obwodu.

Poniżej umieszczamy plik z wykazem obwodu naszej szkoły oraz pozostałych szkół dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

 

SP376_wykaz punktów adresowych w obwodzie szkoły