XXIV Edycja Akcji Góra Grosza

Już po raz XXIV Towarzystwo Nasz Dom organizuje ogólnopolską akcję Góra Grosza!

Celem akcji jest:
– zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną opiekę dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym).
Głównym obszarem wsparcia jest:
a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej
b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej
c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej
d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia
f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł) w placówkach w całej Polsce do 29.02.2024r.

Więcej informacji na stronie organizatora: https://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/

W naszej szkole akcja prowadzona będzie we wszystkich klasach. Monety groszowe (od 1 gr do 5 zł) dzieci wrzucają do oznakowanego pojemnika w swojej sali lekcyjnej.
Uczniowie klas 4-8 mogą zbierać pieniądze do pojemnika w bibliotece szkolnej.
Zachęcamy do przyłączenia się do naszej zbiórki monet.

Koordynatorzy akcji:

Aneta Paczkowska i Monika Gut