Zarządzenie Dyrektora nr 12

Zarządzenie nr 12 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte nr 376
w sprawie wprowadzenia „Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”

Procedura postępowania na wypadek zakażenia