ZASADY PRZYJĘĆ DO KL.I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ZASADY PRZYJĘĆ DO KL.I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dzieci urodzone w 2013 r. realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne jako 6-latek w:

 

  1. oddziale przedszkolnym szkoły obwodowej chcące kontynuować edukację w kl. I w szkole obwodowej w dniach od 3 lutego otrzymują w sekretariacie szkoły druk zgłoszenie do szkoły obwodowej i składają go w szkole do 2 marca (do godz. 16.00),
  2. oddziale przedszkolnym szkoły, którą organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, która nie jest szkołą obwodową, chcące kontynuować edukację w kl. I w tej szkole w dniach od 3 lutego otrzymują w sekretariacie szkoły druk Deklaracja woli zapisu do kl. I szkoły podstawowej i składają go w szkole do 2 marca (do godz. 16.00),
  3. przedszkolu, chcące rozpocząć naukę w kl. I  w szkole obwodowej (tylko i wyłącznie) w dniach od 3 marca (od godz. 13.00) do 19 marca (do godz. 20.00) rejestrują się w elektronicznym systemie rekrutacji wypełniając zgłoszenie do szkoły obwodowej, drukują go  i w formie papierowej zanoszą do szkoły obwodowej,
  4. oddziale przedszkolnym szkoły/przedszkolu, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, od 3 marca (od godz. 13.00) do 19 marca (do godz. 20.00) biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, rejestrują się w elektronicznym systemie rekrutacji wypełniając wniosek, drukują go  i w formie papierowej zanoszą do szkoły pierwszego wyboru.

 

Dzieci ur. w 2014 r. zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej podlega taki, samym zasadom jak dziecko ur. w 2013 r.