Zima w Mieście 2022 Przypomnienie

Przypominamy, iż zgodnie z harmonogramem zapisów do Akcji „Zima w Mieście” 2022 termin składania kart kwalifikacyjnych (jedna karta na jeden turnus) wraz z potwierdzeniem opłat za żywienie i opiekę lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat upływa 19 stycznia 2022 r. o godzinie 12:00.

Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:

· opiekę w wysokości 35 zł dziennie na rachunek nr 29 1030 1508 0000 0005 5038 2009

· posiłki w wysokości 15 zł dziennie na rachunek nr 87 1030 1508 0000 0005 5038 2032

Rekrutacja na wolne miejsca

25 stycznia 2022 r. godzina 8:00         Publikacja wolnych miejsc.

od 25 stycznia 2022 r. godzina 9:00    Zapisy na wolne miejsca w godzinach 9:00-15:00.  Rodzic/opiekun prawny zgłasza chęć udziału dziecka w Akcji w szkole.

Decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.