Zmiana stawki żywieniowej

Szanowni Rodzice!

Z przykrością informujemy, o konieczności podniesienia obecnie istniejącej stawki żywieniowej za obiady szkolne w naszej stołówce.

Dotychczasowa stawka 5,00 zł. za pełen obiad dla dzieci nie jest wystarczająca do pokrycia kosztów towarów, zakupionych do przygotowania posiłku. Od stycznia 2020r, średnio wzrosła od 10% do 20% cena produktów w umowach zawartych z dostawcami. Ustala się zmianę stawki żywieniowej:

6,00 zł. za pełny obiad dla dzieci ( zupa+II danie)

5,00 zł. Za II danie

Jednocześnie wzrasta koszt obiadu dla nauczycieli i pracowników administracji.

Opłata za pełen obiad dla nauczyciela – 8,00 zł

6,00 zł pełen obiad + 2,00 zł.opłata stała = 8,00 zł

5,00 zł II danie + 2,00 zł.opłata stała = 7,00 zł

Opłata za pełen obiad dla pracowników administracji i obsługi 8,64 zł

6,00 zł pełen obiad+ 8%VAT = 6,48 zł

5,00 zł II danie+8% VAT = 5,40 zł

opłata stała 2,00 zł= 8% VAT = 2,16 zł.

Małgorzata Komuda                                                                             Dorota Jachnik

intendent placówki                                                                               Dyrektor Szkoły