Konkurs plastyczny ” Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem Konkursu  „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa” jest Szkoła Podstawowa nr 376 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie.

 1. CEL KONKURSU:
 2. a) kultywowanie tradycji własnoręcznego wykonywania ozdób choinkowych,
 3. b) edukacja dzieci na temat zwyczajów związanych z Adwentem i Bożym Narodzeniem,
 4. c) zdobycie wiedzy na temat popularnych wzorów, kształtów i technik wykonywania ozdób choinkowych,
 5. d) rozwijanie zdolności manualnych dzieci;
 6. PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem Konkursu są ozdoby na choinkę – bombki, łańcuchy, aniołki, gwiazdy, mikołaje, bałwanki itp. Ozdoba ma być formą przestrzenną. Prace  konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej. Można użyć materiałów naturalnych: papieru, słomy, szyszek, suszonych owoców, sznurka, różnego rodzaju ziaren, a także makaronu, masy solnej oraz materiałów recyklingowych itp.

 1. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 376 w Warszawie. Uczniowie powinni wykonywać prace samodzielnie. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

 1. a) Kategoria I: Klasy IV – V
 2. b) Kategoria II: Klasy VI – VIII
 3. TERMIN KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA:
 4. a) Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie karty zgłoszenia oraz zdjęcia pracy w terminie do 20 grudnia 2020 r. na platformie Teams do nauczycielki plastyki pani Ewy Czajki. Karta zgłoszeniowa
 5. b) Każdy z uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jedną ozdobę choinkową.
 6. KRYTERIA OCENY:
 7. a) Oceny ozdób choinkowych dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
 8. b) W Konkursie ocenie podlegać będą ozdoby choinkowe według następujących kryteriów:

– pomysł i inwencja twórcza przy wykonywaniu ozdoby choinkowej,

– pracochłonność i staranność wykonania,

– ogólne wrażenie estetyczne;

 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:
 2. a) Konkurs zostanie rozstrzygnięty 21 grudnia 2020 r.
 3. b) Dla laureatów Konkursu przewidziane są pamiątkowe dyplomy. Karta zgłoszeniowa