PILNE – dokumenty świetlica – PILNE

PILNE

Prosimy rodziców uczniów klas I-III o złożenie kart zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. Druk karty znajduje się na stronie http://www.sp376.pl/dokumenty/

Warunkiem przyznania godzin przez organ prowadzący jest liczba dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych. Proszę sprawę uważać za pilną i dostarczyć zgłoszenie do 30 .08.2019 r.