Udostępnienie boiska szkolnego

UWAGA !!!

 

W związku ze zmianą szczegółowych wytycznych sanitarnych dla otwarcia obiektów sportowych m. st. Warszawy w czasie epidemii koronawirusa

w Polsce, informujemy iż boisko  Szkoły  Podstawowej nr 376 przy gen. K. Ziemskiego zostanie udostępnione z dniem 4 czerwca 2020 r.

Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska mają grupy zorganizowane.

Wszystkie osoby przebywające na boisku  zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania zasad korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 376 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie w okresie epidemii koronawirusa od 4 czerwca 2020 roku do odwołania

i zasad zachowania bezpieczeństwa przeciwepidemicznego.

Grupy zorganizowane chcące skorzystać z boiska szkolnego proszone są o kontakt z kierownikiem gospodarczym SP376  – Teresą Matulewicz

numer telefonu 22 611-93-39 wew.25 lub tmatulewicz@edu.um.warszawa.pl w godz. 7.00  – 15.00