Warsztaty biblioteczne

Nie możemy spotkać się w bibliotece, więc biblioteka „przyszła” do nas. Zajęcia online przygotowane przez pracowników Biblioteki Publicznej w Rembertowie dla uczniów z klas 1-3 odbyły się poprzez aplikację Zoom. Podczas spotkania dzieci dowiedziały  jak należy dbać o książki, oraz jak korzystać z biblioteki i jej zasobów. Celem spotkań  było także wzbudzenie zainteresowania książką oraz zachęcenie do czytania.